Две опције самоопорезивања: коју одабрати?

Ако и Ви остварујете приходе као фриленсер, логично питање је која опција Вам више одговара у односу на приходе. У тексту пронађите детаљније објашњење две опције самоопорезивања.

Изменама и допунама Закона о порезу на доходак грађана и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање из децембра 2022. уређено је питање пореског третмана прихода и остваривања права фриленсера по основу рада. Међутим, важно је нагласити да овим законским решењима није дефинисан „фриленсер“ као законски појам, те ни у једном важећем пропису нећете пронаћи дефиницију „фриленсера“. 

Термин „фриленсер“ ћемо користити у неформалном значењу, за физичка лица која остварују приходе од лица која приликом исплате прихода не обрачунавају и не плаћају порез и доприносе у Републици Србији.

Шта то значи за фриленсере?

По овом законском решењу, од 1. јануара 2023. фриленсери у Србији имају могућност да порез на приход плаћају према једној од две опције, који ће моћи сами да одаберу.

Своје обавезе фриленсери пријављују и плаћају квартално, уз могућност да у оквиру сваког обрачунског периода, односно квартала, изаберу један од два начина самоопорезивања који су детаљније приказани кроз табелу у наставку.

Ако и Ви остварујете приходе као фриленсер, логично питање је – колико је пореско оптерећење. У наставку овог текста нудимо детаљније објашњење ове две опције.

 

Опција 1

Опција 2

Нормирани трошкови: 96.000 РСД у кварталу.

Порез: 20% - Пореску основицу чини бруто приход остварен у кварталу умањен за нормиране трошкове. То значи да уколико у кварталу остварите до 96.000 РСД, нећете имати обавезу плаћања пореза.

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање: 24% - Основицу за плаћање ПИО доприноса чини бруто приход остварен у кварталу умањен за нормиране трошкове. То значи да уколико у кварталу остварите до 96.000 РСД, нећете имати обавезу плаћања доприноса за пензијско осигурање. 

Доприноси за здравствено осигурање: 10,3% - Уколико нисте носилац здравственог осигурања по неком другом основу (нпр. као запослени или према међународном уговору), у обавези сте да платите здравствено осигурање.

Стопа од 10,3% примењује се на троструки износ основице од 15% просечне месечне зараде у РС, што значи да је минимални износ за плаћање 4.789 РСД за квартал. Уколико је ова основица нижа од опорезивог прихода, као основица за плаћање доприноса рачунаће се опорезиви приход.

___________________________________

Пример 1: квартални приход 60.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 60.000 – 96.000 = 0 РСД

Порез = 0 РСД

ПИО = 0 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 4.789 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 0 или 4.789 РСД

______________________________

Пример 2: квартални приход 100.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 100.000 – 96.000 = 4.000 РСД

Порез = 4.000 x 20% = 800 РСД

ПИО = 4.000 x 24% = 960 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 4.789 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 1.760 или 6.549 РСД

_______________________________

Пример 3: квартални приход 180.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 180.000 – 96.000 = 84.000 РСД

Порез = 84.000 x 20% = 16.800 РСД

ПИО = 84.000 x 24% = 20.160 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 8.652 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 36.960 или 45.612 РСД

_______________________________

Пример 4: квартални приход 300.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 300.000 – 96.000 = 204.000 РСД

Порез = 204.000 x 20% = 40.800 РСД

ПИО = 204.000 x 24% = 48.960 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 21.012 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 89.760 или 110.772 РСД

Нормирани трошкови: 57.900 РСД у кварталу, увећан за 34% од бруто прихода оствареног у кварталу.

Порез: 10% - Опорезив приход је једнак бруто приходу умањеном за нормиране трошкове. То значи да уколико у кварталу остварите мање прихода него што је висина опорезивог прихода, нећете имати обавезу плаћања пореза.

Доприноси за пензијско и инвалидско осигурање: 24% - Уколико се определите за ову опцију, ПИО допринос је обавезан. Основица за плаћање доприноса за ПИО је најмање троструки износ најниже месечне основице доприноса. То значи да ћете на кварталном нивоу морати да платите најмање 25.218 РСД за допринос за ПИО. Уколико је основица нижа од опорезивог прихода, као основица за плаћање доприноса рачунаће се опорезиви приход.

Доприноси за здравствено осигурање: 10,3% - Уколико нисте носилац здравственог осигурања по неком другом основу (нпр. као запослени или према међународном уговору), у обавези сте да платите здравствено осигурање.

Стопа од 10,3% примењује се на троструки износ основице од 15% просечне месечне зараде у РС, што значи да је минимални износ за плаћање 4.789 РСД за квартал. Уколико је ова основица нижа од опорезивог прихода, као основица за плаћање доприноса рачунаће се опорезиви приход.

___________________________________

Пример 1: квартални приход 60.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 60.000-(57.900+60.000*34%) РСД

Порез = 0 РСД

ПИО = 25.218 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 4.789 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 25.218 или 30.007 РСД

_____________________________

 Пример 2: квартални приход 100.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса =

100.000-(57.900+100.000*34%) =  8.100 РСД

Порез = 8.100 x 10% = 810 РСД

ПИО =  25.218 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 4.789 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 26.028 или 30.817 РСД

_______________________________

Пример 3: квартални приход 180.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 180.000-(57.900+180.000*34%) =  60.900 РСД

Порез = 60.900 x 10% = 6.090 РСД

ПИО = 25.218 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 6.273 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 31.308 или 37.581 РСД

_______________________________

Пример 4: квартални приход 300.000 РСД

Основица за плаћање пореза и доприноса = 300.000-(57.900+300.000*34%) = 140.100 РСД

Порез = 140.100 x 10% = 14.010 РСД

ПИО = 140.100 x 24% = 33.624 РСД

Здравство = 0 РСД уколико сте здравствено осигурани или 14.430 РСД уколико нисте здравствено осигурани.

Укупно: 47.634 или 62.064 РСД

 

Више информација можете пронаћи у Водичу и секцији Најчешћа питања и одговори.