Тест процене

Тест самопроцене и процене прихода

Пред Вама се налази једноставан информативни тест који треба да Вам помогне да разумете да ли сте фриленсер који може да се региструје на порталу www.frilenseri.purs.gov.rs, а на основу прихода које сте остварили.

Додатно, питања треба да помогну да за сваки конкретан приход који сте остварили оцените да ли је подобан да га пријавите и опорезујете путем портала www.frilenseri.purs.gov.rs.

Тест самопроцене и процене прихода

За више информација о томе да ли се можете сматрати фриленсером у контексту овог режима самоопорезивања, као и да ли приход који сте остварили можете опорезивати путем овог портала, посетите страницу Најчешћа питања и одговори, консултујте Водич или поставите питање путем Контакт форме.

Термини који се користе у овом тесту, а који имају родно значење, изражени у граматичком мушком роду, подразумевају природни женски и мушки пол лица на која се односе.

Фриленсером који може да пријављује приходе путем овог портала се сматра:

  • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или  физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
  • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у другој држави, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице), односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
  • страно физичко лице – нерезидент, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији.

 

  •  Напомињемо да „фриленсер“ није законски појам, па га нећете наћи ни у једном важећем пропису.