УПУТСТВО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ У КЛАУДУ

Уколико потписујуте пореску пријаву путем еИД портала, односно уз КонсентИД апликацију, потребно је да пре потписивања активирате потпис у клауду.

 

УПУТСТВО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ У КЛАУДУ

Две опције самоопорезивања: коју одабрати?

Ако и Ви остварујете приходе као фриленсер, логично питање је – колико је пореско оптерећење. У наставку овог текста нудимо детаљније објашњење две опције самоопорезивања.

Slide 1

Фриленсер у Србији: ко може да се самоопорезује по овом режиму?

Самоопорезивање је порески режим у коме Пореска управа не доноси решење о плаћању пореза и доприноса, већ физичка лица сама обрачунавају, пријављују и плаћају порез на остварене приходе. У наставку сазнајте ко су тзв. фриленсери који имају право на самоопорезивање.

Slide 2

Портал Фриленсери доступан и на енглеском језику

Сви фриленсери који приход остварују радећи у Републици Србији, а не говоре српски језик, од сада ће моћи да користе портал Фриленсери на енглеском језику. Све функционалности портала доступне су на енглеском језику, како би се свим корисницима олакшали приступ информацијама и функционалностима потребним за подношење пореске пријаве.

 

Портал Фриленсери доступан и на енглеском језику
Тест процене
Тест процене

Тест процене

Урадите кратак информативни тест са серијом питања и проверите да ли припадате категорији фриленсера. 

Започни тест

*Тест се може радити неограничен број пута.

ПРИЈАВИ ПОРЕЗ

У секцији Пријави порез можете пријавити приходе које сте остварили у претходном кварталу.

Више информација можете пронаћи на линку Пријавите порез.

Пријавите порез
Пријави порез

Пријави се на осигурање

Пријава се врши електронским путем преко Централног регистра обавезног социјалног осигурања (ЦРОСО), те пријаву на осигурање можете извршити и директно путем портала ЦРОСО.

Такође, на располагању Вам стоји и пријава у организацији обавезног социјалног осигурања, одласком у филијале Фонда за пензијско и инвалидско осигурање или Фонда за здравствено осигурање.

Пријавите се
Пријави се на осигурање

Најчешћа питања

У овој секцији се налази списак најчешће постављаних питања и одговора.

КО ЈЕ "ФРИЛЕНСЕР", ОДНОСНО ФИЗИЧКО ЛИЦЕ КОЈЕ ОСТВАРУЈЕ ПРИХОД ОД УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ОД АУТОРСКИХ И СРОДНИХ ПРАВА И УГОВОРЕНЕ НАКНАДЕ ЗА ИЗВРШЕНИ РАД?

У смислу овог портала термин фриленсер ћемо користити за три категорије лица:

 • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
 • домаће физичко лице - резидент Републике Србије, који приход остварује радећи у другој држави, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице), односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији;
 • страно физичко лице – нерезидент, који приход остварује радећи у Републици Србији, од исплатиоца прихода из иностранства (правно лице, предузетник или физичко лице) или домаћег физичког лица, односно од другог лица које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији.
  • Напомињемо да „фриленсер“ није законски појам, па га нећете наћи ни у једном важећем пропису.

За потребе сачињавања Водича термин „фриленсер“ се користи у неформалном значењу, за физичка лица која остварују приходе од лица која приликом исплате прихода не обрачунавају и не плаћају порез и доприносе у Републици Србији.

Фриленсерима (енг. freelancers) тј. „слободњацима“ се у иностранству колоквијално називају физичка лица која нису у радном односу код послодавца, већ за њега обављају послове на основу и у складу са писаним или усменим уговором о ангажовању. 

КО МОЖЕ БИТИ ФРИЛЕНСЕРУ ИСПЛАТИЛАЦ ПРИХОДА КОЈИ ПОДЛЕЖУ ОВОМ РЕЖИМУ САМООПОРЕЗИВАЊА?

У складу са чланом 100a став 1. тачка 2) подтач. (1 ) и (3) и став 2. Закона о порезу на доходак грађана путем портала www.frilenseri.purs.gov.rs фриленсер може поднети пријаву пореза за приходе које су му исплатили: 

 • правно лице из иностранства (привредно друштво; невладина организација; међународна организација; страна држава; орган локалне управе у иностранству, дипломатско или конзуларно представништво стране државе и међународне организације, и сл.); 
 • предузетник из иностранства (физичко лице које има регистровану делатност у иностранству: нпр. програмер; преводилац; адвокат и сл.); 
 • физичко лице из иностранства (страни држављанин, без обзира на то да ли има или не боравак у Републици Србији); 
 • домаће физичко лице
 • друго лице које приликом исплате прихода не обрачунава и не плаћа по одбитку обавезе по основу пореза и доприноса у Републици Србији. 

Путем портала www.frilenseri.purs.gov.rs фриленсер не подноси пореске пријаве за приходе које је остварио од субјеката који по члану 99. Закона о порезу на доходак грађана имају обавезу обрачуна и плаћања пореза и доприноса по одбитку, а то су: 

 • домаће правно лице (привредно друштво, удружење грађана, орган јавне управе, државни орган и сл.); 
 • домаћи предузетник (физичко лице које има регистровану делатност у Републици Србији, односно предузетник или предузетник паушалац); 
 • огранак или представништво страног правног лица регистрован у Републици Србији (стална пословна јединица), јер тај ентитет по пореским прописима има обавезу обрачуна и подношења пријаве по одбитку. 

ДА ЛИ ПРЕКО ПОРТАЛА ПРИЈАВЉУЈЕМ ПРИХОД КОЈИ ЈЕ ИСПЛАЋЕН У ГОТОВОМ НОВЦУ (КЕШУ)?

Путем портала пријављујете приходе исплаћене у новцу, роби, услугама, чињењем или на други начин. 

КОЈЕ ОБАВЕЗЕ ИМАМ ПО ОСНОВУ ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА?

Које ћете обавезе имати по основу обавезног социјалног осигурања, зависи од три фактора:

 • да ли сте резидент или нерезидент;
 • да ли вам је место рада у Србији или у иностранству;
 • да ли сте осигурани по другом основу.

С тим у вези, у наставку је дат табеларни преглед права и обавеза које остварујете, зависно од одговора на претходна три питања.

Врста примаоца/исплатиоца

Обрачун

Порез

Пензијско и инвалидско

Здравствено

Резидент са местом рада у Србији, који није здравствено осигуран по другом основу, за примања од домаћих исплатиоца

Да

Да

Да

Резидент са местом рада у Србији, који је здравствено осигуран по другом основу, за примања од домаћих исплатиоца

Да

Да

Не

Резидент са местом рада у Србији, који није здравствено осигуран по другом основу, за примања из иностранства

Да

Да

Да

Резидент са местом рада у Србији, који је здравствено осигуран по другом основу, за примања из иностранства

Да

Да

Не

Резидент са местом рада у иностранству, који није здравствено осигуран по другом основу[1][2]

Да

Не

Да

Резидент са местом рада у иностранству, који је здравствено осигуран по другом основу

Да

Не

Не

Нерезидент са местом рада у Србији, који није здравствено осигуран по другом основу, за примања од домаћих исплатиоца

Да

Да

Да

Нерезидент са местом рада у Србији, који је здравствено осигуран по другом основу, за примања од домаћих исплатиоца

Да

Да

Не

 

[1]Обавеза плаћања здравственог осигурања зависи од тога да ли Србија са том земљом има закључен споразум о социјалном осигурању. Ако нема споразума са том државом, онда плаћате доприносе за здравствено осигурање. Уколико постоји споразум који обухвата и здравствено осигурање (будући да има споразума који обухватају само пензијско и инвалидско осигурање) онда се подноси доказ да сте здравствено осигурани у тој земљи како не бисте плаћали допринос за здравствено осигурање у Србији.

[2] Допринос за пензијско и инвалидско осигурање се не плаћа уколико је место рада ван територије Републике Србије и не остварујете право по основу пензијског стажа.

Види сва питања

Поставите нам питање

Путем контакт форме можете послати упит ка Пореској управи за све недоумице које имате у вези са приходом који остварујете као фриленсер.

Унесите тражене податке у контакт форму. Након успешно послатог упита, на Ваш имејл стиже потврда да је упит послат и да ћете добити одговор у најкраћем могућем року.

Пре слања упита, проверите да ли се одговор на Ваше питање налази у секцији Најчешћих питања и одговора или у Водичу у секцији Корисна документа.

Поставите нам питање