Пријави порез

У секцији Пријави порез можете пријавити приходе које сте остварили као фриленсер.

Порески обвезници који не поднесу пореску пријаву за први квартал 2023. године на Обрасцу ПП ОПО, за тај квартал подносе пореску пријаву на Обрасцу ПП ОПО-К - Пореска пријава о обрачунатом порезу самоопорезивањем и припадајућим доприносима на приходе остварене квартално, од стране физичког лица као пореског обвезника. Пореска пријава на Обрасцу ПП ОПО-К подноси се почев од наредног дана од дана када је податак о стицању техничких услова објављен на интернет страници Пореске управе и Министарства финансија. Крајњи рок за подношење пореске пријаве на Обрасцу ПП ОПО-К је 30 дана од наредног дана од када је објављен поменути податак.

Пријава пореза за други квартал 2023. године вршиће се од 1. јула до 31. јула, што је и рок за њихово плаћање. Након подношења пореске пријаве преко портала www.frilenseri.purs.gov.rs, генерисаће се уплатница са попуњеним подацима за уплату обавезе и QР кодом, по основу које измирујете своје обавезе.

Ова опција ће бити активна од истека другог квартала, односно од 1. јула 2023. године.

Пореску пријаву ПП ОПО - К можете поднети и у папирном облику надлежној филијали Пореске управе према месту пребивалишта/боравишта физичког лица. Додатно, пореску пријаву можете предати у папирном облику и путем поште.